Klimasekretariatet i Helsingør Kommune hjælper virksomheder og borgere på vej mod et lavere CO2-aftryk

Kommunen deltager igen i sensommeren 2022 i Kør Grønt Kampagnen for at sætte fokus på lademulighederne i området og markedets højaktuelle elbiler.

Strategisk arbejde med kommunens klima- og bæredygtighedsplan

Gitte Larsen, chefkonsulent i Klimasekretariatet med ansvar for daglig drift af Helsingør kommunes Klimasekretariat, fortæller i denne artikel om hvordan sekretariatet er med til at sikre, at der bliver arbejdet strategisk med implementeringen af den klima- og bæredygtighedsplan, som byrådet vedtog tilbage i december 2019. Arbejdet indebærer blandt andet at få igangsat indsatser på tværs af kommunens egen virksomhed og egne centre, så kollegerne også lærer at tænke grønt og bæredygtigt i deres adfærd.

For Helsingør kommune er det særligt vigtigt at arbejde med den grønne omstilling inden for områderne biler og boliger ud af de tre sektorer biler, boliger og bønder, der generelt står for langt den største CO2-udledning. Landbrug er der nemlig ikke meget af i det naturskønne område i Nordsjælland.

Målet er nul-udledning i 2045

Målet for CO2-udledningen i Helsingør kommune er fastsat i klima- og bæredygtighedsplanen. I 2030 skal den enkelte borger ned på at udlede 1,7 ton CO2 – i 2045 skal tallet være 0. Siden 2008 er kommunen gået fra at udlede 6,8 til nu 3,2 ton CO2 pr indbygger. Det er bl.a. opnået ved at kommunens fjernvarmeforsyningen har udvidet forsyningsområdet og er gået fra at være baseret på naturgas til at være baseret på flis.

– Nordsjælland har været en ørken med hensyn til opladningsmuligheder. Men det er der ved at blive gjort noget ved, fortæller chefkonsulent i Klimasekretariatet i Helsingør, Gitte Larsen.

Den enkelte kan gøre noget!

Mange af de beskrevne opgaver i bæredygtighedsplanen griber ind i kommunens egne virksomheder, mens andre har borgerne og private virksomheder som målgruppe.

Kommunen har for eksempel lige gennemført en række borgermøder om klima- og energirenovering af huse. 

Generelt er der store potentialer i at boligejerne får efterisoleret deres huse, så varmen bliver bedre udnyttet. Kommunen har desuden vedtaget en større udvidelse af fjernvarmenettet og her er det vigtigt, at hjælpe borgerne med at skabe klarhed om, hvad det giver dem af muligheder og hvilke tidshorisonter, der arbejdes med. Og hvis man ikke bor i et kommende fjernvarmeområde, så skal olie- og gasfyret udskiftes til noget, der kan bruge vedvarende energikilder som varmepumper eller jordvarmeanlæg. 

Helsingør har mange bevaringsværdige og fredede historiske huse i bymidten, hvilket skaber en særlig udfordring, når der skal isoleres eller opsættes varmepumper. Kommunen har selv været igennem en klimarenoveringsproces med byens Rådhus fra 1855. På Rådhuset er det med et vellykket resultat lykkedes at efterisolere med bl.a. forsatsruder. 

Transporten halter bagefter

Vi skal også have omstillet kommunens egen bilflåde til elbiler, fortæller chefkonsulenten. Halvdelen skal ifølge planen være konverteret i 2030. Det er egentlig ikke så ambitiøst et mål set med nutidsøjne, men det var det i 2019, da det blev besluttet, fortæller Gitte Larsen. Ambitiøst eller ikke, så sker det heller ikke af sig selv. En af udfordringerne er, at der skal etableres ladestandere på bygninger strategiske steder rundt omkring i kommunen og nogle af disse bygninger ejer kommunen ikke selv. Og hvad sker der med ladestanderne, hvis kommunens virksomhed flytter til andre lokaler? Det og andre spørgsmål er vi nødt til at finde svar på. I øjeblikket er det blot syv ud af Helsingør kommunes ca. 200 flådebiler, der kører på strøm. Så der er et urealiseret potentiale her og det er et indsatsområde kommunen tager mere fat på i løbet af efteråret 2022.

Flere ladestandere på vej

I klima- og bæredygtighedsplanen er der også et afsnit om kommunens ansvarsrolle i udrulning af offentlig ladeinfrastruktur. Nordsjælland har været en ørken med hensyn til opladningsmuligheder. Men det er der ved at blive gjort noget ved, fortæller chefkonsulenten. I løbet af 2022 vil turister og lokale borgere kunne finde mange flere ladestandere på kommunens mest velbesøgte steder fra Hornbæk strand i vest til Kulturværftet i øst og Espergærde Centret i syd.

Heldigvis ser vi også at tankstationskæderne er begyndt at se indtjeningsmulighederne ved at opsætte lynladere, så området efterhånden vil kunne kalde sig velforsynet og elbilister vil kunne færdes her med ro i sindet.

Fem kommuner får besøg af Kør Grønt Kampagnens torvearrangementet i 2022

Borgere i og omkring fem kommuner på Sjælland – Hillerød, Roskilde, Køge, Slagelse og Helsingør – får i år mulighed for at opleve og prøvekøre en elbil og høre mere om, hvordan man kan skifte og dermed være med til at reducere klimapåvirkningen – uden at det går ud over privatøkonomien. Endnu flere kommuner kan gøre brug af Kør Grønt Kampagnens informationsmødeplatforme om etablering af opladning.

En betragtelig reducering af CO2-udledningen i persontransporten, dét er, hvad Copenhagen Electric i Region Hovedstaden og Elbilforeningen arbejder for. 

Flere danskere skal køre i elbil, og derfor gentager partnerne Region Hovedstaden og Elbilforeningen nu for fjerde gang kampagnen Kør Grønt. Se mere på korgront.fdel.dk

Kør Grønt Kampagnen hjælper med at få information ud

Mange borgere i Helsingør bor i egne huse og kan uden problemer sætte ladestandere op, når de er klar til at skifte til elbil, siger chefkonsulenten. Men der er også en del, der bor i boligforeninger, hvor man skal blive enige om investeringen. Dem og kommunens lokale virksomheder og erhvervsdrivende er nødt til at give en hånd med for at gøre opladningsmulighederne endnu bedre, der hvor det er muligt. 

Mange vil gerne, men de ved ikke hvordan, de skal komme igang. Derfor laver vi ved siden af Kør Grønt Kampagnens torvearrangement, som finder sted foran Kulturværftet lørdag d. 17. september kl 10-15, en række informationsmøder på Toldboden, man kan tilmelde sin boligforening eller virksomhed. 

Hvor borgerne til torvearrangementet d. 17. september vil kunne opleve og prøvekøre nogle af markedets nyeste elbiler og få en snak med uvildige specialister fra Elbilforeningen, vil der på Kør Grønt informationsmøderne d. 19. og 22. september være fuld fokus på de forskellige aspekter af etablering af opladning til elbiler.

Informationsmøderne har vi valgt at lægge på hverdage i forlængelse af arbejdsdagen, fortæller Gitte Larsen, for at sikre os at flest muligt kan deltage. For virksomheder er det mandag d. 19. september kl 15-17 og for boligforeninger torsdag d. 22. september kl 16-18.

Tilmeld dig informationsmøder om etablering af opladning i Helsingør kommune: 

Tilmelding her>> 

Partnerne bag Kør Grønt Kampagnen

Region H Copenhagen electric arbejder for en accelerering af den grønne omstilling på transportområdet. Copenhagen Electric faciliterer partnerskaber mellem offentlige og private virksomheder, opsamler erfaringer og viden om grøn og delt mobilitet. Se mere på elbilviden.dk

Elbilforeningen er de danske elbilisters forbrugerorganisation. Foreningen arbejder for bedre forhold for elbilister i Danmark og for den grønne omstilling af transporten. Se mere på elbilforeningen.dk.

Fotos: Copyright Kør Grønt Kampagnen