Projektledelse, partnerskaber og projektaftaler

Realisator v. Jens Simon
Telf.: +45 26 36 48 79

Projektledelse, kommunikation og informationsmøder

Elbilkonsulenten v. Camilla Messer Thomsen
Telf.: +45 40 55 30 08
Mail: elbilkonsulenten@gmail.com